Voice dialoque

Voice dialogue byl poprvé v roce 1972 popsán psychology Hal und Sidra Stone.

Voice dialogue vychází z toho, že lidská osobnost se skládá z četných dílčích částí. Často se mluví o «o vnitřních hlasech ». Tyto hlasy vzniknou nejen z vlastních životních zážitků a vytváří soubor hlavních a vytěsněných částí. S některými našimi částmi se indentifujeme, jiné zamítáme. Voice dialogue podporuje v tom tyto vnitřní části více a více přijmout a zvědomit své já. Tento prozess mění naše vztahové vzory a zlepší pracovní a soukromé vztahy.

Základním prvkem v práci voice dialogue je rozvoj vědomého já. Vědomé já je místo ve středu svých částí, které můžeme stále a stále nově zažívat. Je to prostor mezi protipóly : mezi hlavnímy hlasy, které nás už ne tak podvědomě ovládají a vytěsněnými částmi. Vědomé já není místo, které je stálé a konečné, nýbrž je to prozess. Je možné, že jeden den nalezneme svoji správnou pozici a druhý den v jiné situaci již tomu tak není. Vývoj vědomého já není nikdy zcela ukončen.

Způsob vedení sezení voice dialogue spočívá v tom, že doprovázející požádá klienta jít v místnosti na různá místa, kde by se ta příslušná dílčí osobnost mohla rozvinout. Části které se ukáží nebudou hodnoceny, nebude na ně vyvinut žádný nátlak aby se změnili. Spíše budou osloveny s respektem a při komunikaci s nimi se jich doprovázející bude ptát na to, jaké mají vlastnosti a jakou roli hrají v životě klienta.

Voice dialogue pracuje jak s hlavními tak i s vytěsněnými částmi. Zaměřením na vytěsněné části můžeme interovat jejich vlastnosti a energii. Tato schopnost integrovat své části obohacuje naše spektrum vědomí.

Po rozhoru s dílčí osobností se vrací klient do svého středu. Tento vědomý krok do svého středu je vlastní cíl voice dialogue.

Vědomé já umožní klientovi odstup od s dílčích osobností. Klient převezme sám vedení, místo aby se nechal protichůdnými dílčími osobnostmi ovládat. Takto si klient rozvine novou paletu možností, vytváří se prostor pro vznik nových vztahů a volnou volbu v různých způsobech jednání

Jak dílčí osobnosti vstupují do vztahů je závislé na primárním centru. Proto jsou vědomosti z obou metod pro moji práci velmi důležité.