Metody

Enneagramm

Info von Gabriela von Witzleben

Slovo Enneagramm pochází z řeckého slova „Ennea“ a znamená devět a slovo „Gramma“ znamená útvar, tedy devítiútvar.

Útvar se skládá z trojúhelníku a šestiúhelníku a právě tento aspekt propůjčil tomuto modelu osobností svoji jedinečnost.

Enneagramový model dělí psychické energii do tří center břicho – srdce – hlava. Model říká, že každý člověk je v jednom z center primárně zakotven. Ta dvě ostatní centra jsou tomu hlavnímu zařazena ve směru chodu hodinových ručiček. Mají stejnou váhu v životě toho dotyčného, ale nejsou vycházejícím bodem pro strukturní a pracovní vybavení psychyky člověka.

číst dál

epa

od Dorothey Stumpfeld a Christine Schulze

Jádro práce
Každý člověk je jedinečný. Rovněž jeho problémy a témata. Myslíme, že každá problematika vyžaduje a má vždy individuální řešení.

Důvěra je jádrem naší práce. Věříme tomu, že v každém člověku, s každým problémem již existuje to pro něj individuálně vhodné řešení. Vidíme problematiku a symptomy jako upozornění, jako příležitosti přesněji se podívat a dosáhnout celkového zlepšení. Podporujeme naše klienty v jejich vlastním vnitřním vědomí a doprovázíme je přitom jak najít jejich osobní řešení bez toho, abychom určitou konstelaci předpověděli.

číst dál

PEP

od Michael Bohne

PEP (procesní a emdbodimentáln ě zaměřená psychologie – přídaná technika pro coaching, psychoterapii, traumaterapii a stresovou medicínu k aktivaci neuronalní a psychodynamické osobní organizace.

Součásti PEP jsou pomocné odmystikované nástroje z energetické psychologie a velmi užitečné psychodynamické, hypnoterapeutické a systematicky- transgenerační diagnozy- a intervenční nástroje.

Pozornost v procesu je koncetrovaná ze dvou pohledů:

  • na dys-/parafunkční emoce
  • na dys-/parafunkční vzory vztahů a jejich poznávání

číst dál

Konstelace traumatu

Rodinné konstelace pomáhají – tak přinejmenším všeobecné vyjádření – najít to odpovídající místo jednotlivého člena rodiny. Koncentruje se v jejich hlavně a původně na znovuvytvoření pořádku v rodinném systému. Tento pořádek má tak být pramenem síly, umožnit zapustit v rodinném systému kořeny a posílit fungování v životě.

„Pokud má ovšem tento rodinný systém závažná traumata, tak se ty pokusy o vnitřní rovnováhu a sílu pomocí „znovuvytvoření“ pořádku v tomto rodinném sytému nezřídka míjí účinkem. Rodinný systém se závažnými traumaty a tím také s narušenými vazbami vztahů není totiž žádný pramen pro sílu a stabilitu jednotlivce, nýbrž přesně se stane naopak pramenem dalších traumat a instability jejich členů. (Trauma vztahových vazeb od Prof. Franze Rupperta).

číst dál

Voice dialoque

Voice dialogue vychází z toho, že lidská osobnost se skládá z četných dílčích částí. Často se mluví o «o vnitřních hlasech ». Tyto hlasy vzniknou nejen z vlastních životních zážitků a vytváří soubor hlavních a vytěsněných částí. S některými našimi částmi se indentifujeme, jiné zamítáme. Voice dialogue podporuje v tom tyto vnitřní části více a více přijmout a zvědomit své já. Tento prozess mění naše vztahové vzory a zlepší pracovní a soukromé vztahy.

číst dál