PEP

od Michael Bohne

PEP (procesní a emdbodimentálně zaměřená psychologie – přídaná technika pro coaching, psychoterapii, traumaterapii a stresovou medicínu k aktivaci neuronalní a psychodynamické osobní organizace.

Součásti PEP jsou pomocné odmystikované nástroje z energetické psychologie a velmi užitečné psychodynamické, hypnoterapeutické a systematicky- transgenerační diagnozy- a intervenční nástroje.

Pozornost v procesu je koncetrovaná ze dvou pohledů:

  • na dys-/parafunkční emoce
  • na dys-/parafunkční vzory vztahů a jejich poznávání

Negativní dys-/parafunkční emoce jsou prostřednictvím poklepávání na akupunkturní body „rušeny“. Ty dys-/parafunkční vztahové vzory jsou transformovány prostřednictvím cvičení sebeakceptance (a cvičení prominutí) při současné „stimulaci“ určitého tělesného bodu.

To současné poklepávání během toho, co se myslí na zatěžující pocit (bifokální multisensorická intervence) je vhodné jakýkoliv stres, zatěžující pocit, respektive ten pocit samotný zredukovat. Pokud není případ dys-/parafunkční vztahového vzoru (viz Big Five blokád řešení). Analýza těchto vztahových vzorů se provádí prostřednictvím systematizovaných psychodynamicko-systematických cílových diagnostik. Toto je rozhodné při dotazování Big Five blokád řešení, nebo za použití poznávacího-kongruenčního testu.

„Big Five“ blokády řešení:

  • Samovýčitky
  • Výčitky proti druhým
  • Očekávání od druhých
  • Dětská regrese
  • Loajality

Protože klienti redukují ten negativní stres pomocí „sebepoklepávání“ a   dys-/parafunkčních vztahovýh vzorů skrz cvičení sebeakceptance a prominutí, může být to PEP popsáno také jako opatření ke zlepšení Sebevztahu.