Enneagramm

Info von Gabriela von Witzleben

Slovo Enneagramm pochází z řeckého slova „Ennea“ a znamená devět a slovo „Gramma“ znamená útvar, tedy devítiútvar.

Útvar se skládá z trojúhelníku a šestiúhelníku a právě tento aspekt propůjčil tomuto modelu osobností svoji jedinečnost.

Enneagramový model dělí psychické energii do tří center břicho – srdce – hlava. Model říká, že každý člověk je v jednom z center primárně zakotven. Ta dvě ostatní centra jsou tomu hlavnímu zařazena ve směru chodu hodinových ručiček. Mají stejnou váhu v životě toho dotyčného, ale nejsou vycházejícím bodem pro strukturní a pracovní vybavení psychyky člověka.

Základní téma enneagramu

každé centrum vnimání má své vlastní téma:

 • Břišní energie – inpulsy – činy – autonomie
 • Srdeční energie – pocit – vztah – kontakt
 • Hlavová energie – představy – orientace – jistota

Lidé ukotvení primárně v břišní energii mají na prvním místě téma autonomie/prostor.

Lidé ukotvení primárně v srdeční energii , těm jde na prvním místě u vztah a kontakt.

Lidé ukotvení primárně v hlavové energii se zajímají na prvním místě o jistotu a hledají orientaci.

Tři druhy energie ve třech různých seskupeních:

 1. Roztažená energie (Ùtok 8 – 2 – 5)
  Energie je silně vyvinutá a rozsáhlá a je nejvíce okolím vnímatelná. Břišní energie je expanzivní jak v prstoru tak i těleně. Tryskající srdeční energie je vnímaná silným zaměřením na protějšího člověka. Rozsáhlá hlavová energie je energeticky slabá ale rozpozná se podle přemírou nabídkou deteilních obsahů.
 1. Držená energie (Strnutí 3 – 6 – 9)
  Energie je držena, energetické centrum hraje velkou roli v základních životních tématech, nerozvíjí svoji působnost expanzí. Zde je naopak specifické, jak je energie držena. Břišní energie působí tlumeně, hlavová energie krouží kolem myšlenek, srdeční energie je vložena do starostí o působení na okolí.
 1. Obměněná energie (Ùtěk 1 – 4 – 7)
  Impulsivní energie je oddělena a je žita jenom nepřímo. Srdeční energie je zaměřena na sebe samu(samého) a je vytvářena uvnitř těla. Hlavová energie je přezpůsobená k psychickému existenčnímu přežití.

 

1 – Zlost – úzce svázaná síla zklamání z nedokonalosti
2 – Pýcha – utajená potřeba po náklonosti
3 – Klam – lavírovací potřeba potvrzování
4 – Závist – zaměřená na domnělé vlastnictví druhých
5 – Já-lakota – obsahy se nabízí místo osobnosti
6 – Pochybnosti – kolísavost mezi nedůvěrou , ptačí a pštrosí-politikou
7 – Žádostivost – nemožnost nasycení
8 – Chut´– pernamentní vůle / nevůle,
9 – Setrvačnost – neodolatelný nevědomý managment energie