Konstelace traumatu

Rodinné konstelace pomáhají – tak přinejmenším všeobecné vyjádření – najít to odpovídající místo jednotlivého člena rodiny. Koncentruje se v jejich hlavně a původně na znovuvytvoření pořádku v rodinném systému. Tento pořádek má tak být pramenem síly, umožnit zapustit v rodinném systému kořeny a posílit fungování v životě.

„Pokud má ovšem tento rodinný systém závažná traumata, tak se ty pokusy o vnitřní rovnováhu a sílu pomocí „znovuvytvoření“ pořádku v tomto rodinném sytému nezřídka míjí účinkem. Rodinný systém se závažnými traumaty a tím také s narušenými vazbami vztahů není totiž žádný pramen pro sílu a stabilitu jednotlivce, nýbrž přesně se stane naopak pramenem dalších traumat a instability jejich členů. (Trauma vztahových vazeb od Prof. Franze Rupperta).

Postup práce v konstalací traumatu má vedle dalšího za cíl, najít prostor vně propletenců, v kterém se člověk vrátí nejprve k sobě samému – ke svým odděleným částím duše. Cesta integrace a zvědomění vede nejdříve ven z propletence s tím rodinným systémem. Vede nejprve k etablizaci vlastního prostoru vně dosahu toho, za daných okolností tramautizujícího rodinného systému. S odmítnutím rodinného systému to nemá co dočinění, s jeho slepým podílem naprosto také ne. Je to třetí kategorie.“

od Radima Resse _trauma- konstelace.cz

Konstelace traumatu mi dala základ pro moji další práci. Můj fokus leží na uvolnění traumat v daném rodinném systému. Způsob jak stavím konstelace je kombinací enneagramu, epa a PEP.